«

Sveikinimai  „Pasaulio lietuviui“ :    
Aš tau ranką paduodu, lietuvi,
Aš tau atveriu širdį, kaip broliui,
O be meilės mes būtume žuvę
Svetimi nuo tėvynės nutolę...
F. Kirša
Gerbiami „Pasaulio Lietuvio“ leidėjai,

„Pasaulio Lietuvio“ žurnalas švenčia penkiasdešimties metų gyvavimo sukaktį. Tai didžiulė šventė ne tik visiems užsienio tautiečiams, bet ir Lietuvai, nes per šituos metus sugebėjote išlikti jos dalimi.

Šios šventės galbūt nebūtų, jei Jūs dalies savo gyvenimo nebūtumėte paskyrę lietuvybės išlaikymui ir tausojimui pasaulyje. Todėl šios sukakties proga norėtume padėkoti už Jūsų aktyvią veiklą, už Jūsų pasiaukojimą.

Jūsų darbai nepamirštamai įsiliejo į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės gyvavimo istoriją. Dėkojame Jums už pasaulio lietuvių širdyse išlaikytą lietuvišką žodį, už išsaugotą lietuvišką dvasią. Dėkojame Jums už didžius darbus, atliktus Lietuvai.

Džiaugiamės su Jumis kartu gražia ir turininga žurnalo istorija ir tikimės, kad ir pasitinkant naujus dabarties bei ateities iššūkius Jūs toliau ugdysite tautinę dvasią ir puoselėsite lietuvišką kultūrą.

Brangūs Pasaulio Lietuvio leidėjai, džiaugiamės, galėdami Jus jubiliejaus proga pasveikinti visos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės vardu. Dėkojam visiems, kurie padėjo įgyvendinti šį žurnalą. Ačiū Jums už savanorišką ir nuoširdų darbą!

Nuoširdžiai tikimės, kad šis žurnalas padės išspręsti tautines problemas ir spinduliuos tautinę tapatybę.

Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos
pirmininkas Antanas Šiugždinis