«

Sveikinimai  „Pasaulio lietuviui“ :    
Venesuelos lietuvių bendruomenė sveikina žurnalą „Pasaulio lietuvis“ 50 metų sukaktuvių proga, įvertindama jo nepailstamą darbą palaikant tautinę sąmonę, lietuvių vienybę ir informuojant apie visame pasaulyje vykstančią lietuvių bendruomenių veiklą, o ilgų metų laikotarpyje atlikusiu svarbų vaidmenį palaikant nepriklausomybės viltis, kai mūsų tėvynė buvo sovietų priespaudoje. Tiek praeityje, tiek dabar Pasaulio Lietuvis neša į visus pasaulio kraštus lietuviams optimizmo, tautos meilės ir vilties žodį. Prašome Dievo ir toliau suteikti šiam leidiniui daug veiklos metų mūsų bendruomenių labui ir linkime visokeriopo tolimesnio pasisekimo.

Venesuelos lietuvių bendruomenės pirmininkas
Vytenis Folkmanas