«

Sveikinimai  „Pasaulio lietuviui“ :  
        Kolumbijos Lietuvių Bendruomenė džiaugsmingai sveikina Pasaulio Lietuvį švenčiant savo 50 metų jubiliejų!
Dėkojame už nuolatinį darbą skleidžiant po visą pasaulį lietuvių bendruomenės žinias.

Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininkė
Stasytė Slotkutė