«

Sveikinimai  „Pasaulio lietuviui“ :    
 

Sveikiname ,,Pasaulio lietuvį“ 50–mečio proga, linkime, kad žurnalo leidyba nenutrūktų, kad jis būtų informatyvus, įdomus ir patrauklus skaitytojams, jungiantis lietuvius visame pasaulyje. Džiaugiamės turėdami galimybę į rankas paimti leidinį, skirtą bendruomenės minčiai ir gyvenimui, leidžiantį pajusti, kuo gyvena po visą pasaulį išsibarstę lietuviai. Globalėjančioje tikrovėje toks leidinys padeda nepaskęsti tautų ir kultūrų vandenyne, išsaugant savo tautiškumą bei pasididžiavimą savo praeitimi, kultūra, kalba ir papročiais.
Džiaugiamės, kad ,,Pasaulio lietuvis“ yra jungtis tarp kelių emigracijos kartų, siekianti atspindėti skirtingo amžiaus, profesijų ir patirties tautiečių gyvenimą. Džiugu, kad žurnalas keičiasi, įgauna daugiau spalvų, tampa vis įdomesnis. Tikimės, kad ,,Pasaulio lietuvis“ padės užmegzti ir stiprinti tiltus tarp įvairiose šalyse įsikūrusių lietuvių, kuriems rūpi lietuvybės išsaugojimas ir puoselėjimas.

Kūrybinės sėkmės ir ryžto linki
JAV Lietuvių Bendruomenė