«

Sveikinimai  „Pasaulio lietuviui“ :    
Sveikinu PASAULIO LIETUVĮ, siekiantį platesnių erdvių bei aukštumų, jaunesnių guvesnių ir aktyvesnių redaktorių, kokia yra dabar DEIMANTĖ DOKŠAITĖ, išmintingesnių rašytojų, kantresnių skaitytojų...
Man šis žurnalas buvo išsikalbėjimo ir pasigyrimo vieta. Vis atrodydavo, kad Estijos lietuviai patys šauniausi, gražiausi, talentingiausi. Tad rašiau apie mūsų šaunius renginius ir žmones dar tada, kai redaktoriais darbavosi BRONIUS NAINYS, VIKTORAS ir REGINA KUČAI, ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ, AUDRONĖ VIKTORIJA ŠKIUDAITĖ... Gerbiu ir dėkoju čia suminėtiems lietuvnikams... Dedu į krūvą pagal metus į ELB archyvą PL žurnalus, abejodama, ar kada nors kas nors pakels juos ir pavartys iš naujo... Paskutiniuoju metu, jei ir parašau, nespėju laiku išsiųsti, o esame susitarę su Deimante, kad pasenusių faktų nėra ko kaišioti į vis atnaujėjančius žurnalo puslapius. Žadu pasitaisyti. Persiuntusi savo nariams jūsų paskutinę informaciją apie PL, tikiu, kad atsiras naujų skaitytojų.

KAS SKAITO RAŠO, DUONOS NEPRAŠO.

Pagarbiai, ELB pirmininkė Cecilija-Rasa UNT
2013 09 25

Talinas