«

„Pasaulio lietuvio“ redaktoriai:    
Vytautas Kamantas (1930 m. kovo 25 d. Macikai, Šilutės valsčius - 2012 m. balandžio 1 d. Grand Rapidsas, JAV) - Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėjas, inžinierius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Karo pabėgėlių stovykloje 1949 m. baigė Eichšteto lietuvių gimnaziją, priklausė skautų, ateitininkų sąjungoms. 1949 m. apsigyveno JAV. Klivlando, Mičigano universitetuose studijavo mechanikos inžineriją. V. Kamantas dirbo lituanistinėse mokyklose, buvo aktyvus Lietuvių fondo (LF), Amerikos lietuvių tarybos valdybos narys, priklausė BALF Lemonto skyriui, prisidėjo prie jaunimo kongresų organizavimo. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje: buvo „Studentų gairių“ ir „Pasaulio lietuvio“ bendraautorius, redaktorius. 1978-1988 m. ir 1997-2003 m. V. Kamantas buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. 2000 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu. Skaityti daugiau...