«

„Pasaulio lietuvio“ redaktoriai:    
JAV lietuvių bendruomenės veikėja Regina Kučienė gimė 1929 m. sausio 24 d. Kaltinėnuose, Tauragės apskrityje. Nuo 1950 m. - aktyvi Lietuvių skautų sąjungos narė, 1973-1991 m. - Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos Čikagoje mokytoja ir inspektorė, nuo 1988 m. - JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė, o taip pat PLB Švietimo komisijos pirmininkė. R. Kučienė - daugelio mokymosi priemonių lituanistinėms mokykloms parengėja, mokyklinių programų autorė, žurnalo mokyklai ir šeimai „Švietimo gairės“, vaikų žurnalo „Eglutė“ redaktorė. 1998 m., 2001-2003 m. redagavo žurnalą „Pasaulio lietuvis“. Skaityti daugiau...