«

„Pasaulio lietuvio“ redaktoriai:    
Romas Kasparas (1933 m. spalio 17 d. Klaipėdoje – 2012 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje) – inžinierius, JAV spaudos ir radijo darbuotojas. Mokėsi Palangos progimnazijoje, po Antrojo pasaulinio karo – Vokietijoje. Nuo 1948 m. gyveno Brazilijoje, studijavo Belo Horizontės technikos universitete. 1957 m. persikėlė į JAV, studijas gilino Ilinojaus technologijos institute. 1973 m. R. Kasparas išrinktas į Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybą. 1978–1980 m. buvo vienas iš žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorių. Bendradarbiavo Brazilijos lietuvių žurnale „Mūsų Lietuva“, Čikagos lietuvių dienraštyje „Draugas“. Nuo 1982 m. dirbo radijo „Amerikos balsas“ lietuvių tarnyboje Vašingtone. Skaityti daugiau...