«

„Pasaulio lietuvio“ redaktoriai:    
Bronius Nainys gimė 1920 m. lapkričio 15 dieną Grikpėdžiuose, Pašvitinio valsčiuje. 1939 m. baigė Linkuvos gimnaziją, 1943 m. – mechanikos inžineriją Vytauto Didžiojo universitete, vėliau mokslus tęsė Ilinojaus technologijos institute. B. Nainys - aktyvus Lietuvos antinacinio ir antitarybinio pasipriešinimo dalyvis 1940-1944 m. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. apsigyveno JAV. Aktyvus JAV lietuvių bendruomenės veikėjas. 1967-1970 m. JAV LB krašto valdybos pirmininkas, Mokslo ir kūrybos simpoziumų iniciatorius ir organizatorius. 1973-1978 m. ir 1992-1997 m.- Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. 1973-1978 m. ir 1981-1998 m. žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vyriausiasis redaktorius. Skaityti daugiau...