«

„Pasaulio lietuvio“ redaktoriai:    
Žurnalistė, redaktorė, leidėja Audronė Viktorija Škiudaitė gimė 1947 m. vasario 12 d. Kaireliuose, Pašvitinio valsčiuje. 1964 m. baigė Pašvitinio vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Iki 1975 m. dirbo Pakruojo rajoniniuose laikraščiuose. Bendradarbiavo kultūrinėje spaudoje („Literatūra ir menas“, „Nemunas“). 1991-1997 m. savaitraščio „Apžvalga“, laikraščio „XXI amžius“ korespondentė, 1993-2000 m. – ir žurnalo „Tėvynės sargas“ redaktorė, organizacijos „Tėvynės sargas“ direktorė. 2006-2011 m. žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorė. Skaitykite daugiau...