Praėjo jau penkeri metai nuo 2007-ųjų pavasario, kai Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriui buvo patikėta tvarkyti ir saugoti Lietuvos diplomatijos elito - Lozoraičių šeimos - bibliotekos leidinius. Šiandien dar ne visi jie gali tarnauti mūsų skaitytojams, tačiau akivaizdu, kad esantys elektroniniame kataloge yra populiarūs. Diplomato Stasio Lozoraičio (1898-1983), jo žmonos, žymios pedagogės, visuomenės veikėjos Vincentos Matulaitytės-Lozoraitienės (1896-1987), sūnų – ambasadoriaus, Vilties prezidento Stasio Lozoraičio, jr. (1924-1994) ir pirmojo atkurtos Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio (1929-2007) - bibliotekos knygos ištikimai lydėjo šeimininkus visą jų diplomatinės tarnybos kelią. Jos yra šios iškilios šeimos narių gyvenimo įvykių, interesų ir pažiūrų liudytojos. Lituanikos skyriuje saugoma kolekcija kviečia gausybei mokslinių tyrimų istorikus ir menotyrininkus, bibliografus ir politologus. Tuo, ką įdomaus randame tvarkydami Lozoraičių bibliotekos leidinius, dalijamės su būsimaisiais skaitytojais virtualiose parodose.
Šiai kolekciją eksponuojančiai parodai atrinktos knygos liudija apie tai, kokia svarbi Lozoraičiams buvo gyvenamosios vietos istorija ir jų pačių santykis su ta vieta. Likimas lėmė, kad didžiąją gyvenimo dalį nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro ir išeivijoje veikusios diplomatinės tarnybos šefo Stasio Lozoraičio šeima praleido Romoje. Apie šio didingo miesto istoriją, vietas, pastatus, kūrėjus byloja ir dalis ne vieną dešimtmetį kauptų Lozoraičių bibliotekos knygų. Šešiasdešimt metų Romoje pragyvenęs šviesios atminties ambasadorius Kazys Lozoraitis, kurio rūpesčiu šeimos knygų kolekcija buvo perduota Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, ne vieno atmintyje išliko kaip daugiausiai ir jautriausiai apie šį miestą galėjęs kalbėti pašnekovas. „Kazio vertinimai visada būdavo tikslūs ir taiklūs, jei jau pavykdavo juos išgauti. Buvo tikras romietis. Būtent romietis, o ne italas, nors Italiją vadinčiau jo antrąja tėvyne“, - prisimena ambasadorė Irena Vaišvilaitė (Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis, 1929-2007 / sudarė Giedrė Jankevičiūtė. Kaunas, 2008, p. 206).
Tikimės, kad pirmoji Lozoraičių kolekcijos knygų paroda bus įdomi ir naudinga besidomintiems Romos istorija, architektūra, muziejų ir galerijų ekspozicijomis ir visiems, kuriuos bent kartą palietė Amžinojo miesto šviesa. Romą šioje parodoje pristato knygos italų kalba, išskirtos į tris temines grupes:

 

«

Miestas – istorija

Miestas – muziejus

Miestas - įspūdis

 

Parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyrius.
Parodos autorės - Jolanta Matuzaitė, Viktorija Kirijakaitė, Eglė Karalienė; tekstą į italų kalbą vertė
Italų kultūros instituto Vilniuje darbuotoja Diana Dunajevienė, redagavo Rosanna Villani ir Davide Scalmani.

Už bendradarbiavimą rengiant šią parodą dėkojame Italų kultūros institutui Vilniuje.