Selected Lithuanian short stories / edited by Stepas Zobarskas ; introduction by Charles Angoff.. 
New York : Voyages Press, 1959.
Recenzija: 1p. > 2p.
Lithuanian folk tales / compiled and edited by Stepas Zobarskas ; illustrated by Ada Korsakaitė. 
Brooklyn (N.Y.) : Rickard, 1958.
Recenzija: 1p.
Moters širdis : romanas / Guy de Maupassant ; 
vertė Stepas Zobarskas. 
[S.l.] : Gabija, 1953.
Dažytas vualis : romanas / W. Somerset Maugham ; autoriui leidus, iš anglų kalbos vertė Stepas Zobarskas; [viršelis Prano Lapės].
Los Angeles : Lietuvių dienos, 1958.