„Manyland books“ leidyklos įstatai. 
Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus S.Zobarsko fondo. D(R) 37440

S.Zobarsko kreipimasis į JAV lietuvius dėl paramos „Manyland books“ leidyklai. 
Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus S.Zobarsko fondo. 
R5-38285
Pakeliui į tarptautinį forumą : kreipimasis į visus lietuvius, gyvenančius laisvajame pasaulyje / 
Stepas Zobarskas. - 
Woodhaven (N.Y.) : Manyland Books, [1965]
V. Tamulaičio knygos „Nimblefoot the Ant : her adventures“ platinimo asmenims ir organizacijoms sąrašas. 
Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus S.Zobarsko fondo. R2-39814