Manyland bičiuliai


Raphael Sealey (gimė 1927 m. liepos 14 d. Midlsbro (Middlesbrough), Anglijoje) - senųjų amžių istorijos profesorius, studijas baigęs Oksfordo universitete, vėliau dar studijavęs Tiubingeno ir Hamburgo universitetuose. Dėstydamas graikų ir romėnų istoriją Šiaurės Velso (North Wales) universitete, susipažino su ten studijavusia lietuvių poete Danguole Sadūnaite, kuri įkvėpė jauną profesorių ne tik romantiškiems jausmams bet ir meile savo gimtajai kalbai. D.Sadūnaitės padedamas išmoko lietuvių kalbą ir aktyviai talkino poetei, tapusiai jo žmona, verčiant į anglų kalbą lietuvių autorių kūrinius. Vėliau ir pats ėmėsi lietuvių rašytojų darbų vertimų. S. Zobarsko vadovaujamoje „Manyland books“ leidykloje išleisti jo versti V.Krėvės, I. Šeiniaus, A.Vaičiulaičio, S.Zobarsko darbai.

Charles Angoff (gimė 1902 m. Minske, mirė 1979 m. gegužės 3 d. Niujorke) - žydų kilmės amerikiečių rašytojas, 1908 m. su tėvais persikėlęs gyventi į JAV. Baigęs studijas Harvardo universitete, dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose, dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose, redagavo literatūros žurnalą „Literary review“. Aktyvią jo kūrybinę veiklą liudija daugiau nei 60 grožinės kūrybos bei sudarytų ar redaguotų knygų. Apie 1950 m. susipažinęs su Niujorko universitete studijuojančiu S.Zobarsku, ėmė domėtis lietuvių literatūra, vėliau tapo aktyviu leidyklos „Manyland books“ bendradarbiu - talkino redaguojant lietuvių bei užsienio autorių knygas, rengė įžanginius publikuojamų knygų straipsnius. Žinomo profesoriaus žodis neabejotinai pasitarnavo garsinant ir pristatant užsieniečiams mažai žinomos leidyklos knygas. 

Clark Mills ( tikroji pavardė McBurney, gimė 1913 m., mirė 1986 m.) - amerikiečių poetas, kritikas. Studijavo JAV, Vašingtono ir Prancūzijoje, Sorbonos universitetuose. Po antrojo pasaulinio karo kurį laiką gyveno Europoje. 1957 m. Niujorke įsteigė leidyklą „Voyages press“, kurioje išleistos S.Zobarsko novelės „The Maker of Gods“, antologijos „Selected Lithuanian Short Stories“, „The Green Oak“, liaudies dainų rinkinys „The Green Linden“. Vėliau aktyviai talkininkavo „Manyland books“ leidykloje, rengiant ir verčiant į anglų kalbą lietuvių autorių antologijas, V.Kudirkos, V.Tamulaičio, Vaižganto kūrinius.

  R. Sealey laiškas S.Zobarskui. 
Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus S fondo. R2-15976

Charles Angoff laiškas Stepui Zobarskui . 
Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus S.Zobarsko fondo. ER2-37335
Clark Mills laiškas Stepui Zobarskui. 
Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus S.Zobarsko fondo. R2-37350

Parengta remiantis: 
Lietuvių enciklopedija, Boston, 1953-1985
Washington University Digital Gateway 
Lietuvių dienos, 1965, Nr. 10