Gabija : literatūros žurnalas / 
red. Stepas Zobarskas. - Nr. 1 (1951)-Nr. 5 (1954).- 
Brooklyn, N.Y. : Lietuvių spaudos centras Amerikoje, 1951-1954.
Gabija : literatūros metraštis spaudos atgavimo penkiasdešimtmečiui ir tremties dešimtmečiui paminėti/ 
[redaktoriai Jonas Aistis ir Stepas Zobarskas ; dailininkas Pranas Lapė]. - 
Brooklyn, N.Y. : Gabija, 1954.