APIE PARODĄ 

2011 m. sausio 30 d. pažymimos lietuvių egzodo rašytojo, vertėjo, redaktoriaus Stepo Zobarsko 100-osios gimimo metinės. Šia proga parengtoje virtualioje parodoje kviečiame artimiau susipažinti su žinomo kultūrininko gyvenimo ir kūrybos faktais, kurie pateikti rankraštiniuose ir publikuotuose dokumentuose, užfiksuoti nuotraukose. Daug dėmesio parodoje skirta svarbiausio S. Zobarsko veiklos baro – Manyland books leidyklos pristatymui. Siūlome žvilgtelėti į leidyklos knygas, perskaityti recenzentų straipsnius, publikuotus to meto lietuvių išeivijos spaudoje ir suskaitmenintus bei prieinamus el. puslapyje www.epaveldas.lt.
Už galimybę pasiklausyti radijo laidų Margutis bei Amerikos balsas korespondentų interviu su leidyklos redaktoriumi, dėkojame Lietuvos centriniam valstybės archyvui.
Parodos rengėjos reiškia padėką Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejui už suteiktą galimybę naudotis Stepo Zobarsko fondu, Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojoms, talkinusioms atrenkant eksponuoti savo fonduose saugomas Manyland books leidyklos knygas. Dėkojame Svėdasų krašto muziejaus vedėjui žurnalistui Vytautui Bagdonui už galimybę parodoje pateikti šiame muziejuje saugomus eksponatus, už parodos nuotraukas bei už šiltą straipsnį apie S. Zobarsko 100-ųjų metinių minėjimą gimtinėje.


Parodos autorė Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė,
publikavimui internete parengė Lituanikos skyriaus vyresnioji bibliografė Eglė Karalienė.