Vėjo namai = A home for the wind : lietuvių haiku antologija / sudarė ir į anglų kalbą vertė Artūras Šilanskas. Vilnius : Vaga, 2009. Lithuania: in her own words : an anthology of contemporary Lithuanian writing / edited by Laima Sruoginis. Vilnius : Tyto alba, 1997. Manyland presents their best / edited by Stepas Zobarskas ; introduction by Charles Angoff. New York : Manyland Books, 1978.
The Vilnius review : new writing from Lithuania : magazine of the Lithuanian Writers' Union / editor-in-chief Eugenijus Ališanka. Vilnius : Lithuanian Writers' Union, 2003-. Poetinis Druskininkų ruduo : almanachas. Vilnius : Vaga, 1999-. Poezijos pavasaris : [almanachas]. Vilnius : Vaga, 1965-.
   
Lituanus. Champaign (Ill.) : Lithuanian Student Association, 1954 -.
http://www.lituanus.org/1987/87_2_04.htm
   


Į pradžią >>>