VAIKYSTĖ
Jonas Zdanys 4 metukų. Pirmieji žingsniai Amerikoje. Su broliais ir seserimi ( iš kairės): brolis Algirdas, brolis Leonas, sesuo Ramutė, Jonas, 1969 m., baigus pirmąjį universiteto kursą.
ŠEIMA
Su tėvais, broliais ir seserimi. J.Zdanio šeima: žmona Genovaitė, dukros Kristina ir Joana. Su dukrom prie Atlanto.
Kristinos medicinos mokslo baigimo proga. Dukros, tautinių šokių grupės šokėjos. Šeimyna.
POETAS JONAS ZDANYS
Kartu su amerikiečių rašytoju Gregory Ellis, literatūriniame vakare, Sacred Heart universitete. Jonas Zdanys, Antanas A. Jonynas, Niujorke, literatūriniame vakare. J.Zdanys „Literatūros ir meno“ redakcijoj, Vilniuje.
Jonas Zdanys, Antanas A. Jonynas, Vyt Bakaitis, Niujorke, literatūriniame vakare. Naujosios Anglijos Lietuvių Poezijos Pavasaris, 2008: Tomas Venclova, Austė Pečiuraitė, Marija Stankus-Saulaitis, Estera Sunelaitė-Sužiedelienė, Jonas Zdanys. J.Zdanio poezijos vakaro Konektikuto universitete 2009 m. pristatymas.
  SU V.ADAMKUM     SU STUDENTAIS  
       
  J.Zdanys su Lietuvos Respublikos Prezidentu V.Adamkum.     Su studentais.    


Į pradžią >>>