Literatūrologė dr.Loreta Mačianskaitė
I. Mero kūryba išsamiausiai tyrinėta literatūrologės Loretos Mačianskaitės. 2004 m. literatūrologė surengė I. Merui skirtą mokslinę konferenciją, sudarė mokslinių leidinių, skirtų autoriaus kūrybai aptarti. Parodoje pateikiamas mokslininkės straipsnis, kuriame kalbama apie Icchoko Mero asmenybę bei kūrybos unikalumą.
 
Prof. dr.Vytautas Martinkus
Rašytojas Vytautas Martinkus, kaip ir I. Meras baigė Kauno politechnikos institutą, aktyviai dalyvavo studentiškoje literatų sambūrio veikloje, kurią iniciavo I. Meras. Kiek vėliau sutikdavo rašytoją literatūrinės veiklos baruose Vilniuje, tačiau bendravimas užsimezgė tik po 1989 metų, kai I. Meras apsilankė Lietuvoje. Parodoje pateikiamas niekur neskelbtas rašytojų susirašinėjimo elektroniniais laiškais fragmentas.
 
Rašytoja Vanda Juknaitė
Rašytoja Vanda Juknaitė su Icchoku Meru artimai bendravo apie 10 metų. Toks pat šiltas santykis išliko ir su rašytojo seserimi Janina Gersh, kuri paskutiniais metais gyveno kartu su I. Meru. Rašytoja dalijasi paskutinio pokalbio su J. Gersh nuotrupomis bei anksčiau nepublikuotu eilėraščiu, skirtu broliui, Lietuvai.