Brangi Vanda                                                                  2014, July, 17 d.
Siunčiu Jums savo eilėraštį, kurį Jūs teigiamai įvertinot.

Po tarptautinė sporto olimpiados – arba – Izraelis – Lietuva
Plėvesavo šilkinė trispalvė
Ramat-Gano žaliam stadione
Ir pakilo į dangų balionai –
Rudeninės lietuviškos astros.

Kambarinės lietuviškos oleandros
Čia žydi ir žydi gatvėse.
Čia niekada nesibaigia karas
Ir mana iš dangaus čia nekrenta.

Aš lietuvišką „Tėve mūsų“
Jau seniai išmokau hebrajiškai,
Ir baltoji kalvota Jeruzalė
Mane nuvedė kryžiaus keliais.

Čia visi Dievai susitiko
Ir visi Dievai nesusitarė,
Ir praėjusi Kristaus Galgotą,
Aš pravirkstu prie Verksmų sienos.

Aš pašiurpstu Jad-Vašeme
Ir ieškau lietuvišką medžių pasaulio Teisuoliams,
Ir randu lietuviškas motinas
Tarp tų, kurios mus priglaudė.
Ir melsvai balti šešiakampiai
Pavirto geltonais lopais
Ir deginanti Jeruzalės saulė
Išbaltino linines lietuviškas drobes.

Paimkit tas astras į Lietuvą.
Padėkit tas astras ant kauburio,
Uždekite žvakę per Vėlines
Kelmėje po pušike.

*
Ar dar skęsta saulė Baltijoj?
Ar dar stiebiasi į dangų Ona?

*
Pasakykite Lietuvai – pasiilgome
Pasakykite Lietuvai – negrįšime

Su meile ir pagarba
Yonina Gersh