Education européenne /
Romain Gary. - [Paris] : Gallimard, [1962].
Éducation européenne /
Romain Gary. - Paris : Calmann-Lévy, 1945.

 

Europietiškas auklėjimas : romanas /
Romain Gary ;

iš prancūzų kalbos vertė A. Krančiukas ;
redaktorė L. Baliulienė. - Kaunas : Vada, 2001 (Kaunas : Spindulys).
A european education /
Romain Gary. - New York :
Simon & Schuster, 1960.