Aušros pažadas : [romanas] / Romain Gary ;
iš prancūzų kalbos vertė
Violeta Tauragienė. - 5-oji patais. laida. -

Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2014]
(Kaunas : Spindulio sp.).
Aušros pažadas / Romain Gary ;
iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. 
Vilnius : Baltos lankos, 1999 (Vilnius : Vilspa).
Obietnica poranka : [powieść] /
Romain Gary ; tłum. [z franc.] J. Pański. -
Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1966.
La promesse de l'aube : récit /
Romain Gary. - Paris : Gallimard, [1962].