1914 m. gegužės 8 d. gimė Romanas, sūnus Trakų antros gildijos pirklio Leibos Kacevo,
Faivušo Davido sūnaus ir Minos, Joselio dukters.

(LVIA f.728, ap.4, b.241, l.133v-134, Nr.233)